El Cole celebra la festa del 9 d’octubre de 2018


Els alumnes del nostre Cole participaren en els actes programats a Canals per a conmemorar la festa del 9 d’octubre.

Los alumnos del nuestro Colegio participaron en los actos programados en Canals con motivo de la fiesta del 9 de Octubre

01bcfff6-baca-4b98-94af-1f7a2eabd65d

e2159841-97c6-4e94-9529-6f5906abd4af

d891d855-2d0b-4bd3-882e-3a538fdc97e7

d404ba06-ed49-4e4d-91f2-90cb858c1cc9

ce5650ec-cbd0-43c3-a8dd-8e3e2507f1db

c07476be-75c3-4397-9376-880136be709f

c5be5a74-c850-479c-99ef-39e0bbf76ded

bd027e67-182c-400a-b7c9-c7ec1caafd61

b4a75324-0ac1-4543-b6d3-e914e557283e

b3eadc5c-1882-4981-833f-b21aad30ed9a

49452331-faeb-480f-8d77-644842e4d935

1999956c-fe2a-481f-88ac-ef74263937d1

8550c967-e8d7-45ae-b2d4-392c83037fd8

0843ae00-80bb-49c9-aff6-8ffa73b87f35

474c8a92-ae5b-4ad1-a7bb-fef2796eb7d1

88ee1e08-31bc-40ad-9363-e610f3134479

86db77bc-8ef5-457e-802d-6b923ec41352

36f3e78f-265a-45d7-b020-8b139362f7e7

18b67365-bfa1-48c3-8071-19f3c71a846d

9db7cbb0-fd74-4f31-b0f8-c17eeed8ab57

8e14548e-5f2f-43d5-918a-73c51b2e7942

7e050fd6-b2e6-4dee-b0fd-7a885c22eaea

7b499f02-97a8-491a-87a0-391535855568

6b2eb517-ebc5-48bd-b0c2-85f6eaf4a2c3

4f134af1-cf93-407a-bd3a-37191a4aad8f

4bd1604f-3101-4fd4-bacb-d2054e6b4c68

3c773629-ca0f-4766-ab5b-ada51fd61209

1f8d895d-1745-4408-8ba9-5ff088ea41be

1e0b3586-c22d-4fdf-82e1-1e9a1ffe1c4a