Entrega del Padrenuestro 2 Confirmación/ Entrega del Parenostre 2n de confirmació


Hui a l’Eucaristia de les 12 hem entregat l’oració del Pare Nostre als Confirmands de segon. Ha estat un acte molt emotiu,com tots els que celebrem al llarg del dos cursos, que conformen la Catequesi preparatòria de Confirmació. Nosaltres hui hem dit : – «Senyor ensenya’ns a pregar…» I Jesús ens respon altra vegada com va dir als Apòstols : -«Quan vulgau pregar digueu: Pare Nostre que esteu en
el Cel…» Tant de bo fem nostres les paraules d’aquesta oració i coneixem cada dia millor Jesús. Així ho farem Senyor…

———–

Hoy en la Eucaristía de las 12 hemos entregado la oración del Padre Nuestro a los confirmandos de segundo. Ha sido un acto muy emotivo, como todos los que celebramos a lo largo del dos cursos, que preparan la Catequesis de Confirmación. Nosotros hoy hemos dicho: – «Señor enséñanos a orar …» Y Jesús nos responde otra vez como dijo a los Apóstoles: – «Cuando queráis orar decid: Padre Nuestro que estás en el Cielo …» Ojalá hagamos nuestras las palabras de esta oración y conozcamos cada día mejor a Jesús. Así lo haremos Señor …