Reunió Confirmació


Dissabte 24 de novembre, s’ha celebrat la reunió de pares i mares de 1er de Confirmació. Volem donar a conéixer com anem a celebrar la presentació a la Comunitat Parroquial de Canals dels xics i xiques que han començat fa poc aquest camí. La Parròquia de Canals prega per aquestos xics i xiques que recorden el bateig per arribar a la Confirmació en la fe.Després de les paraules de mossén Emili i Amàlia els  i les catequistes ens hem reunit amb els pares i mares dels diferents grups, per informar dels objectius que setmana rere setmana pretenem portar a cap i  el nou material que ens ajuda. Han estat uns moments íntims i especials que el proper trimestre repetirem si Déu vol… Avant i sense por…!!!!!

Sábado 24 de noviembre, se ha celebrado la reunión de padres y madres de 1º de Confirmación. Queremos dar a conocer cómo vamos a celebrar la presentación a la Comunidad Parroquial de Canals de los chicos y chicas que han comenzado hace poco este camino. La Parroquia de Canals reza por estos chicos y chicas que recuerdan el bautizo para llegar a la Confirmación en la fe.Després de las palabras de Dº Emilio y Amalia los y las catequistas nos hemos reunido con los padres y madres de los diferentes grupos, para informar de los objetivos que semana tras semana pretendemos llevar a cabo y el nuevo material que nos ayuda.Han sido unos momentos íntimos y especiales que el próximo trimestre repetiremos si Dios quiere … Adelante y sin miedo … !!!!!