Entrega Cruz Confirmación


Ahir dia 9 de març ens n’anàrem al Túnel les xiques i els xics de
Confirmació. L’objectiu era conèixer més a Jesús, però un Jesús on la
creu no és una creu nua. És una Creu amb un significat de goig,
d’estima, de reconciliació… de Resurrecció . Hui dia 10 en
l’Eucaristia de les 12 hem conclòs l’experiència, o millor l’hem
començada perquè ens han posat la Creu com a signe de l’amor que Jesús
ens té. Aquesta ens acompanyarà al llarg de la nostra vida per poder
créixer i canviar el món. Així ens ho ha aconsellat mossèn Emili :
“Manteniu la il·lusió de ser millors persones cada dia i canviar el
món. Us necessitem…”

Ayer día 9 de marzo nos fuimos al Túnel las chicas y los chicos de
Confirmación. El objetivo era conocer más a Jesús, pero un Jesús donde
la cruz no es una cruz desnuda. Es una Cruz con un significado de
gozo, de estima, de reconciliación … de Resurrección. Hoy día 10 en
la Eucaristía de las 12 hemos concluido la experiencia, o mejor la
hemos comenzado porque nos han puesto la Cruz como signo del amor que
Jesús nos tiene. Ésta nos acompañará a lo largo de nuestra vida para
poder crecer y cambiar el mundo. Así nos lo ha aconsejado D. Emilio:
«Mantened la ilusión de ser cada día mejor personas y cambiad el
mundo. Os necesitamos … «