Sumem?/¿Aprendemos a sumar?


En 4 anys estem aprenent a sumar amb les regletes de Cuisenaire… amb joguets i amb els dits!


Con 4 años estamos aprendiendo a sumar con las reglas de Cuisenaire… ¡con juguetes y con los dedos!